XEOMÁTICA E TOPOGRAFÍA

O mundo da topografía experimentou un importante avance nos últimos anos. O desenvolvemento de dispositivos de voo non tripulados (Drones) proporcionou á nosa profesión unha ferramenta de alto rendemento na adquisición de datos topográficos. Baseando o traballo cotián na combinación de técnicas modernas e tradicionais, XeoDron ofrece produtos de enxeñería xeomática e topografía de alta calidade aos mellores prezos.

Levantamentos topográficas

Combinando técnicas modernas e tradicionais, facemos todo tipo de planos e medidas topográficas.

Xestión Catastral

Informes de peritos, segregacións, xestión de bens catastrais, resolución de expedientes catastrais e expropiacións, presentación de documentación.

Cubicacións

Realizamos cálculos volumétricos de existencias ou movementos de terra comparando modelos de terreos dixitais de diferentes datas.

Asistencia Técnica Topográfica

Asistencia técnica topográfica para particulares, profesionais e empresas. Temos como garantía a nosa experiencia e medios técnicos actualizados que garanten a seguridade dun traballo ben feito.

Cartografía

Obtemos información xeográfica e xeramos cartografía física ou dixital para compartir cos seus clientes, empregados ou interesados / afectados dun proxecto.

Sistemas de información xeográfica

Servizos de consultoría SIX e programación de sistemas de información xeográfica personalizados,

ÁREAS DE TRABALLO

XeoDron é unha empresa con ampla experiencia no campo da xeomática e da topografía que ofrece os seguintes servizos técnicos:

-Levantamentos topográficos de grandes superficies.

-Xestión catastral, taxacións catastrais, perito agrícola, resolución de expedientes catastrais, presentación de documentación a organismos oficiais, etc.

-Asistencia técnica en obra, realizando control de obra, replanteos, medicións, planos cartográficos, etc.

-Elaboración de cartografía en formato físico e dixital.

-Desenvolvemento de Sistemas de Información Xeográfica (SIG).

-Desenvolvemento de planos para dispositivos móbiles para compartir entre empregados, clientes ou outros interesados.