FOTOGRAMETRÍA

LÁSER  ESCANER

A fotogrametría aérea e terrestre permítenos adquirir nubes de puntos de alta resolución para a xeración de MDEs, MDTs, cubicacións, así como unha ampla gama de produtos cartográficos como ortofotos de alta resolución , cartografía , alzados de fachada en edificación ou modelos 3D con textura fotorrealista de todo tipo de elementos.

Nubes de puntos
oblicua03.png

Directamente a partir do escaneo láser ou o procesamento fotogramétrico, obtense unha nube de puntos 3D que representa con precisión xeométrica unha realidade física.

Ortofotos / Alzados
catastro.JPG

A través da fotogrametría aérea con drons obtemos ortofotos, ortomosaicos e ortomapas de alta calidade e resolución.

Documentación patrimonial
11 (2).png

A través da documentación 3D obtemos datos xeométricos de alta calidade sobre todo tipo de elementos do patrimonio, xerando entre outros produtos alzados fotorrealistas.

Modelos 3D
altamira.png

A partir da nube de puntos é posible obter modelos 3D con textura fotorrealísta que permitan unha completa visualización e análise da área de estudo.

Medición de volumes
Sin_título5.png

A partir dos modelos de elevación realizamos cálculos volumétricos de acopios ou comparación de diferentes datas.

Virtualización 3D
Virtual realiti2.PNG

Usando técnicas de realidade virtual é posible desenvolver experiencias inmersivas con modelos 3D de escenarios e obxectos reais e crear o teu propio museo virtual 3D.

ÁREAS DE TRABALLO

XeoDron é unha empresa con ampla experiencia en técnicas de adquisición de datos en 3D como fotogrametría ou dixitalización con láser. Os principais produtos que podemos ofrecer grazas a estas novas técnicas para adquirir datos masivos son:

- Nubes de punto 3D de alta densidade.

- Ortofotos xeorreferenciadas de alta resolución.

- Restitucións / Cartografía / Planos.

- Modelos dixitais de elevación / Modelos dixitais do terreo.

- Enquisas topográficas / Curvados.

- Levantamentos topográficos / Cálculo de volumes / Inventario de stocks / Movementos de terra / Peritacións

- Virtualización en 3D de elementos do patrimonio.

- Alzados fotorrealistas de edificacións e patrimonio arquitectónico.

- Museos 3D.

- Documentación xeométrica para todo tipo de elementos patrimoniais.