ANÁLISE MULTIESPECTRAL

A análise multispectral permítenos mediante sensores infravermellos , térmicos ou de radar , montados en drones ou satélites, obter información sobre o estado dos cultivos agrícolas, as áreas forestais, as masas de auga, as áreas mineiras, etc.

Análise de cultivos
Captura.jpg

Para mellorar a produción e reducir os custos, a análise multispectral proporciona aos agricultores a información necesaria para tomar decisións obxectivas baseadas en datos e aplicar a filosofía da agricultura de precisión.

Áreas forestais
Capturaasas.JPG

Grazas á análise multispectral con sensores ópticos, infravermellos ou térmicos montados en drons, podemos realizar inventarios, detectar a presenza de enfermidades ou realizar cálculos do volume de madeira ou biomasa de extensas zonas forestais.

Masas de auga
masas agua2.jpg

Conta cos nosos drons como ferramenta de gran potencial para a xestión útil e actualizada das infraestruturas hidráulicas. recursos hídricos ou masas de auga.

Avaliación de desastres naturais
DJI_0273.JPG

Os drons permítenos avaliar o impacto de catástrofes naturais como incendios ou inundacións, así como localizar persoas ou animais desaparecidos ou en risco

ÁREAS DE TRABALLO

XeoDron é unha empresa con ampla experiencia en análise multispectral en diferentes sectores . As principais vantaxes da súa aplicación atópanse en:

- O seguimento dos cultivos agrícolas para optimizar a produción.

- Detección de pragas e enfermidades.

- Análise do estrés hídrico

- Estudos do grao de gravidade dos incendios, zonas e superficies afectadas.

- Cartografía de zonas queimadas.

- Cálculos de biomasa, cuberta de madeira forestal.

- Inventario forestal.

- Inventario de especies endémicas.

- Agricultura de precisión, viticultura de precisión.

- Valoración de inundacións, incendios, desastres naturais.

- Avaliación fitosanitaria de cultivos e zonas forestais.