ANÁLISE MULTIESPECTRAL

A análise multispectral permítenos mediante sensores infravermellos , térmicos ou de radar , montados en drones ou satélites, obter información sobre o estado dos cultivos agrícolas, as áreas forestais, as masas de auga, as áreas mineiras, etc.

Análise de cultivos

Para mellorar a produción e reducir os custos, a análise multispectral proporciona aos agricultores a información necesaria para tomar decisións obxectivas baseadas en datos e aplicar a filosofía da agricultura de precisión.

Áreas forestais

Grazas á análise multispectral con sensores ópticos, infravermellos ou térmicos montados en drons, podemos realizar inventarios, detectar a presenza de enfermidades ou realizar cálculos do volume de madeira ou biomasa de extensas zonas forestais.

Masas de auga

Conta cos nosos drons como ferramenta de gran potencial para a xestión útil e actualizada das infraestruturas hidráulicas. recursos hídricos ou masas de auga.

Avaliación de desastres naturais

Os drons permítenos avaliar o impacto de catástrofes naturais como incendios ou inundacións, así como localizar persoas ou animais desaparecidos ou en risco

ÁREAS DE TRABALLO

XeoDron é unha empresa con ampla experiencia en análise multispectral en diferentes sectores . As principais vantaxes da súa aplicación atópanse en:

- O seguimento dos cultivos agrícolas para optimizar a produción.

- Detección de pragas e enfermidades.

- Análise do estrés hídrico

- Estudos do grao de gravidade dos incendios, zonas e superficies afectadas.

- Cartografía de zonas queimadas.

- Cálculos de biomasa, cuberta de madeira forestal.

- Inventario forestal.

- Inventario de especies endémicas.

- Agricultura de precisión, viticultura de precisión.

- Valoración de inundacións, incendios, desastres naturais.

- Avaliación fitosanitaria de cultivos e zonas forestais.