SECTOR AGROFORESTAL

A través da fotogrametría aérea con drons obtemos ortofotos, ortomosaicos e ortomapas de alta calidade e resolución.

Combinando técnicas modernas e tradicionais, facemos todo tipo de planos e medicións topográficas.

Levantamentos topográficas

Realizamos cálculos volumétricos de existencias ou movementos de terra comparando modelos de terreos dixitais de diferentes datas.

A análise multispectral con drons permítenos, usando diferentes tipos de sensores, obter información sobre o estado dos cultivos agrícolas ou das zonas forestais.

ÁREAS DE TRABALLO